• abhishek_das 5w

    Ravan me lakh buraiyan hogi
    par phir bhi ek kam toh acha kar gaya
    apne behen ke liye
    bhagwan se bhi ladh gaya
    Šabhishek_das