• 3007uzma 11w

    Beshaq mera Hussain Baage risalat ka phool hai.
    Haidar ki isme jaan hai khoon-e-Batool hai


    Jiske liye yazeed ne itne sitam kiye..
    Wo taaj to Hussain ke qadmo ki dhool hai...