• _iam_hg 5w

  Waqt

  Waqt
  Waqt-Waqt ki baat ha ye..
  Sab sikhata, dikhata ye..
  Koi ko kuch bhulta, toe koi ko sab kuch yadd bhi dilata ye..
  Rulata toe ha, par bhot hasata bhi ye..
  Ghadi-ghadi yadd sab karata, toe pal-hi-pal mein sab mitata ye..
  Ha mein bhi, na mein bhi, sab jagh tashrif apni lata ye..
  Waqt-Waqt ki baat ha ye..
  Aaj mere aksar ha, toe honge kal tere alfaz ye..
  Sab sach ha aaj toe kal juth honge, aksar-alfaz magar;
  na ye waqt karega kabhi kasar..
  Waqt-Waqt ki baat ha ye..
  Waqt-Waqt ki baat ha ye..


  ©_iam_hg