• happyminglelife__ 5w

    Kuch chutiyo ki ek zindagi k liye nhi pure saath zindagi k liye nikal k pekh dena chhaiye apni zindagi se