• yuusuftarabi 6w

    Waxa kaa maqan maaha waxa qofka ka farxiya, Waxa kugu jira ayaa ah wax kaa farxiya. Waxa aad dareemayso sida aad u fikirayso iyo qaabka aad nolosha u aragto.