• ramprasad 45w

  ପ୍ରଶ୍ନ ? ଛନ୍ଦେ

  ପାହାନ୍ତିଆ ଜହ୍ନକୁ ଛାତିରେ ଜାବୁଡି ରଖି
  ଧରିଥିଲା ଲମ୍ବାରାତି,
  ଆଲୁଅ ଦେଖି ଦେଲା ଛାଡି,
  ସ୍ପର୍ଶ
  ପ୍ରେମର କୁଆଡେ ନେଇ ଆଣେ
  କବିତା
  ଖୋଜିବାକୁ ପଡେ ଶବ୍ଦକୋଷ,
  କିଛି ଶବ୍ଧ ହଜିଯାଏ ରାତିର ଘନତାରେ
  କିଛି ହତାସିଆ କୁହନ୍ତି,କୁହ ତ ପ୍ରେମ କେମିତି ହୁଏ ଈଶ୍ୱର,
  ସତୀତ୍ୱ କଣ ବନ୍ଧା ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧତା ସୀମା ଚୌହଦି ଭିତରେ,
  ପୁରୁଷର ଅହଂ ଭିତରେ ଫୁଲ କଣ ? ମଉଳି ଯାଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ପର୍ଶରେ,
  ଫୁଲ କଣ ? ହସି ପାରେ ନି କି କାନ୍ଦି ବି ପାରେ ନି ସେ ପା ପ୍ରକୁତି-
  କିଏ ? ଦେଲା କୁହ ତ ତୁମକୁ
  ସାଵସ୍ତ୍ୟ କରିବାକୁ ତୁମ ଅହଂକୁ
  ତା ଉପରେ,
  ରାତି ନ ଥିଲେ କି ଅଛି ଅବା ଜହ୍ନ
  ରାହୁଗ୍ରସ୍ତ ପାହାନ୍ତିଆ ହେବ ଯେ ଶୀତଳ ଜହ୍ନ ଆଲୋକ
  ଥରେ ଏକୁଟିଆ ଜହ୍ନରାତି,ବାସ-ରଜନୀଗନ୍ଧା, କମାଳିନୀର ପ୍ରତୀକ୍ଷା,
  କୁସୁମିତ କଇଁର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ବୈଭଵତା
  ସ୍ପର୍ଶ-ପ୍ରେମ ବିହୁନେ କବିତା
  ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ,ପ୍ରଶ୍ନ ? ଛନ୍ଦେ ବାଧ୍ୟ କରେ ନିହିତ ଅନ୍ତଃସ୍ୱର ପ୍ରକୃତିକୁ-------------------!


  ©®କାଶ୍ୟପ,ରାୟଗଡା