• _mubashir 9w

    Ache ne mujhe acha kaha
    bure ne mujhe bura kaha
    jiski jaisi soch thi usne mujhe waisa kaha