• rfaadar 10w

    Parents ♥️

    Duniya mai sab se badhi niyamat maa
    Aur baap hai ..
    Agar baap na ho tou zindagi ki dood mai
    Acha mashwara daine wala koii nahii hota...