• vandanalaiker 30w

  Shabdo ki sankhya anek hai
  Lekin logo ke dil mai
  sirf gine chune shabd hai
  Logo ki sankhya anek hai
  Lekin logo ke dil mai
  Sirf gine chune log hai
  Isiliye kehte hai
  Soch ki sima kabhi na rakho
  Dil ki sima kabhi na rakho
  Pyaar karne vale anek hai
  Lekin dil sabka ek hai

  Vandana