• somesh_k 6w

    Lafz kho gye hai, shabd mil nahi rahe.
    Likh toh leta hu hazaar baate, lekin un baato ka matlab nahi hai.
    ┬ęsomesh_k