• iak_imahk 10w

    Hai ilzaam k ishk nahi kiya maine;
    Ya shayad sahi se nahi kiya maine;

    Jahaan raazi kr k itminan mein tha main;
    Aur ghar mein usko hi raazi na kiya maine;

    ©iak_imahk