• christinaylucas 23w

    Tagpo

    Ni sa hinuha'y hindi sumagi na ang mata mo'y matagpuan.
    Ngayo'y titig mo na ang di nais pakawalan.