• pratikschorge 5w

    Movie - Jab Tak Hai Jaan

    " Har Ishq ka Ek Waqt Hota Hai
    Woh Humara Waqt Nahi Tha, Par
    Iska Matlab Yeh Nahi Woh Ishq
    Nahi Tha."