• aavimaanyu 5w

  ..

  आत्महत्या को सोच आफु भित्र रहेको एउटा दानवीय सोच हो।

  जीवनका हरेक खुशी र आँशुलाई सकारात्मक ढङ्गले लिए यो सोच कहिले हावी नहोला।

  सास रहेसम्म हरेक कष्ट मेटिन सक्छ, असफल व्यक्तिहरुले पनि जुनसुकै मोडमा दोश्रो मौका पाउन सक्छन्।

  सास प्रति विश्वास राखौ...!!


  - विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस