• rutvidave 23w

    BADLAV

    tu badlayo hu bhulta sikhi gai...samay fervayo hu jivta sikhi gai...❤️❤️

    ©rutvidave