• mirnmoy 5w

  Lota ke Jao

  Accha suno,
  Agar ho so ke,
  To mera dil ,
  Hame lota ke jao,
  Bina dil ke,
  Hame dil nahi lagte.
  © MRINMOY