• nilimpa 50w

  নতুন বছৰৰ আকাংক্ষা..
  নতুনত্ব বিচাৰি..
  নতুন সপোন,
  ক'ৰবাত ৰৈ যোৱা সেই দুটি ইচ্ছা পূৰণৰ প্ৰচেষ্টা এতিয়াও অব্যাহত;
  কিছু নতুন আশা পুহি অপেক্ষা মাথোঁ দুদিনৰ..
  হেঁপাহ মাথোঁ এধানি সুখৰ..
  এজাক পোহৰৰ..
  কল্পনাবোৰ যে বহুত সুদূৰৰ
  মাথোঁ অপেক্ষা নতুন বছৰৰ...!!!
  ©nilimpa