• syed_1611 30w

  Anubhav

  Anubhav koi bazaar me bikne wali cheez nahi hai
  Anubhav tho Harne aur Jitne se milta hai
  Zindagi me log aapko anek anek Anubhav denge...
  Safalta Anubhav se bhi prapt hoti hai...
  ©syed_1611