• fatemabu 6w

    Gold

    1438 ma Aqa moul (tus) Khergone tashrif laaya te waqt hame ye Chandi ni *Kudali* banawi ne moula ne araz kidi ane ehna si moula ye hamara ghar ni Taasis kidi.
    Ye hamara waaste gold karta afzal che . Ehna si hame rozana faaydo laiyye che ane mushkil waqt ma hamari mushkil aasaan thayi jaay che.