• ishqhaazir 20w

    Ye barishen bhi tum si hain
    Gar baras gayi to bahar hain
    Aur thaher gayi to""
    qaraar hain..!

    ©ishqhazirhai