• akr_writes 9w

  Ke ek zindagi meri sau khwahishan
  Haan ek zindagi meri sau khwahishan
  Main poori, main poori, main poori karaan
  Ek zindagi meri sau khwahishan
  Main jeena, main jeena, main poori tarah
  Main jeena, main jeena, main poori tarah