• priya_8277 10w

  Hey Prabhu ..

  Prem keliye
  basuri bajatey ho
  Aur dharma keliye
  sudarshanchakra bhi chalatey ho


  Sansar ke Sukh keliye
  Vish bhi pi lete ho
  Aur zarurath padey tho
  Tandav bhi karlete ho