• krishnadoot 9w

    Hum kya hai wo sirf hum jante hai , ...log sirf hamare baare me andaaza hi Laga sakta hai
    ┬ękrishnadoot