• oblivion_star 5w

    Raat

    Agar tu ek SITARA hai toh yaad rakh.
    Mai bhi RAAT huu.
    Agar mai nahi aya toh tu bhi kese CHAMKEGAA.
    ©oblivion_star