• paakhii 5w

  Paakhi_silent_writer

  Read More

  Paakhi_silent_writer

  Hai woh aazad
  Hai woh aabad
  Kyunki hai woh aakash ka ek sundar prakash!

  Woh hai sooraj
  Khoobsurat ujhale ki surat
  Aur pyaar ke sacche murat!
  ©paakhii