• apekshashende 5w

    Jab App Hame is tarah yad karte ho
    Dil jhoom utha hai
    Aapse aur pyar karne ke liye
    ©apekshashende