• shruvi2617 6w

  Ahiriniyo

  Btay nyee pais rhiu ki dekhit hai hiya aay aay kay
  Aur moti
  Km no aai ga tau bolbay na krbu ka
  Humar kon glti
  Hum tau apne mn se nikay kije rhe sb peprwa