• sunitarajak 9w

    Man karta hai apke ankho ko dkhte rhu ,
    Honey yaisa lgta kitni Dard chupi hai apke
    ankho mein........