• amirji 45w

    Jab mai ta to sab kuch to ta tere pas....
    Ab pani pine ke liye bhi tujhe gilas ka shara lena pdega....