• faikal 10w

    Ketika kamu tidak menjadi pilihan yang terpilih,

    janganlah memaksa untuk dipilih.

    ~SomeOne~
    (F)