• gaurav03 5w

    Ye or baat hai ki sajde kabool nahi use...

    Magar wo shaks, humara khuda aaj bhi hai...


    ┬ęgaurav03