• dyalsunshine 10w

    Is safar mein tu kisi aur se milta bhatakti hai, mujhe mat btaana, yeh faisla tere hee hai

    Rehne de yeh vehem mujhko ki tu sirf mera hee hai.