• arsalanwrites_123 6w

    abhi toh app khush ho..
    jab akela padh javoge toh yaad ayega ki kya khoya apne.
    abhi toh app maza mai ho.
    waqt to hona do phir pashtava hoga ki kya choda apna.
    Šarsalanwrites_123