• ytnsweetah 5w

  We think what we love !!

  Read More

  Sochna Ek Bimari hai
  Aur aksar vo nahi hota
  Jo hum chahte hain
  Hum vo sochtey hain
  Jo hum chahte hain
  Isliye har bar vo nahi hota
  Jo hum sochte hain!!


  ©ytnsweetah