• sabda_dwija 22w

  ଅଭିଳାଷ

  ତୋତେ ପାଇବାର
  ବ୍ୟାକୁଳତା
  ପରଦା ପଛ ର ମୋ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଳାଷ
  ମୁଖା ଖୋଲା, ପୁଙ୍ଗୁଳା ସତ୍ୟ ମଂଚ ରେ
  ଅଭ୍ୟସ୍ତ ନାଟକ
  xxx
  ବିଫଳତା ରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମୋ ପ୍ରେମ
  କେହି କୁହେ ଏକ ତରଫା
  କେ କୁହେ ପାଗଳାମି
  କେ କୁହେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ କୁଫଳ
  ମୁଁ କହେ ଯୋଗ,
  ଅନେକ ଜନ୍ମ ତପସ୍ୟା ର
  ଆଉ ଏକ ପ୍ରହେଳିକା
  ନିଜ କୁ ଆଉ ଟିକେ ଜଳେଇ
  ସତ୍ୟ ଖୋଜିବାର
  ପ୍ରେମ ଖୋଜିବାର
  ଦାସତ୍ୱ କି ଅଧିକାର
  ଜାହିର କରିବା ର ନୂଆ ଅନ୍ଵୟ