• ricky_chrispal_ 6w

    Waqt waqt ki baat hai janab jo khabhi tumara tha ahj kisi or ka hai