• gaurav03 10w

    Jeet kar bhi mai hara tha usko..

    Ishq me ek chunaav aisa tha....


    ┬ęgaurav03