• sdk_theology 11w

    Thiam lam inhmuhsak thiam hi thiam ve tawh ila; rilru hi hrisel bawk se! Sêltu chu khap ngawt zêl lovin, sêl tûr zawng reng hek lovin; thlirna tlâng zauh ngam ila, chu ngei pawh chu a ṭha ber tihna phei chu a ni chuang hauh lo ang.
    ©sdk_theology