• luckygb777 5w

    Kisi ke rone ki vajha nahi....hissa bano..
    Aur
    Kisi ke hasne ki hissa nahi.....vajha bano...

    @Luckygb777