• gaurav03 6w

    Kal bhi tha, aj bhi hu, or humesha rahunga...

    Aapke bina adhura...


    ©gaurav03