• shivam_sid 11w    Vo yaade meri school ki
    Ek umar ek sath bhe gayi
    Ki mam homework to kiya he
    Par copy ghar rhe gayi


    ┬ęshiv__kannu__