• lanzhan 5w

  Sa pag lalakbay minsan kailangan mong mag-isa
  Sa paghahanap ng mga sagot minsan di mo dapat alamin pa
  Kung paano ang minsang pag-abot sa kamay ng iba ay di laging nandyan
  Kung paano ang pagiging buo ay Wala sa kanila

  Nasanay ka na ba sa kanila
  Na ang akala mo Wala nang bukas Kung bibitaw ka
  Na akala mo talo ka dahil batid mong mahirap ang mga araw na di mo na sila makikita

  Ang buhay ay isang paglalakbay na pasamantala
  Di mo maaarok ang bukas
  Di mo maaaring pigilan ang dapat at hawakan sa palad ang dapat ay matagal nang Malaya

  Subukan mong hayaang ang puso mo ay umiyak
  Sa pagluha ng mga tala
  Sa pagbuhos ng ulan
  Hayaan mong dalhin ng hangin
  Ang takot..ang pighati..ang pag-ibig at hinanakit sa kung saan makikita nya ang pagsilay ng araw na hahalik sa kaluluwang nakalimutan
  na paano mag-isa

  Ang pagtangis sa kabiguan ng buhay
  Ang pagsuko sa Laban
  Lahat ng mga ito ay naranasan na ng di iilan lamang
  Kung paano ang iba ay tuluyan nang sumuko
  Hahayaan mo bang sumama sa kanila
  At sa pag-iwan mo sa mundo
  Di mo na maririnig
  Ang mga labing may kasamang simpatya at pagkutya
  Di mo makikita ang paghalaklak ng mga mga matang puno ng layaw
  Silang lahat ay tatangis at kukutya sayong pag-alis
  Walang maiiwan na panghabang-buhay na luha o pagtangis
  Lahat lahat sila iiwan din ang paglalakbay na ito
  Patungo sa Kung saan ko paparoon..
  ©lanzhan