• lifeis 9w

    Ahkame Janaez

    Aap ﷺ ne farmaya Allah jis shaks ka sath bhalayi ka irada karta hai,use Beemari mein mubtela kardeta.
    Aap ne farmaya bukhaar hojaye toh usko bura na kaho,kyu ki bukhaar aadmi ka Gunah iss tarah door karta jis tarah bhatti mail ko loha se door karti.
    Mazeed farmaya Jo bhi musalman ko ranj, takleef yaha tak ka kaanta chuba,ye uska guanoh ka kaffara hai.