• rysamlie 10w

    Gumala kami ng mga kaibigan ko pero nauna na silang umuwe Kaya mag isa nalamang ako.

    ┬ęsam15