• keshari 23w

  ସରକାର

  ସରକାର ସ୍ଵୀକାର କର
  ମଣ୍ଡ ସୁଖଣ୍ଡି ଶିଖଣ୍ଡୀ ଶୀର।
  ଭ୍ରଷ୍ଟ, ଭକ୍ଷକ, ଦୂରାଚାର
  ଦାଣ୍ଡପିଣ୍ଡାରୁ ପରିହର।
  ଶ୍ରୀ-ଯୁକ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଯେବେ ହେବ
  ବିଦ୍ୟା ଦିବ୍ୟତା ବିତରିବ।
  "ସୁଧା"ସିଧାରେ ସାଧ୍ୟ ହେବ
  ପଦେ ପଦକ୍ଷେପ ଯଦି ନେବ।
  ©keshari