• syxmusix 50w

    प्रेम

    खरच प्रेम करतेस का माझ्या वर
    रोज कॉलेज ला जाताना नजर देतेस मी डोळे भरून पाहिलं की najar चोरतेस....
    मी काही विचारला की अबोला धरून बासतेस