• manasvibharadiya 9w

    Baat Sanskar Ki
    Hai Warna Jo Sun
    Sakta Hai Vo Suna
    Bhi Sakta Hai.