• rohitgorkhe 11w

  चित्र

  हिम बरसले न् भान हरपून गेले
  चित्रच सारे क्षणात बदलून गेले

  धुके भोवती सजले जाळे दवाचे
  सृष्टीस साऱ्या येथे भिजवून गेले

  गारठल्या वृक्ष वेली सजीव सारे
  धवल गिरी मनाला मोहवून गेले

  उंच सखल आरस्पानी वाटेवरती
  पडदे पारदर्शी रांगा सजवून गेले

  आसमंत वरी चौफेर धरणी सारे
  एकमात्र शुभ्र रंगात न्हाऊन गेले

  ©rohitgorkhe