• amitrajegurav_786 6w

    Dua

    Shukriya ada qubul karen KHUDA apki yahi rako dil me MANNAT,
    Phir apko o pal ya kahu ye zindgi lagegi jaise kiJANNAT
    EID MUBARAK ...Amitraje