• ink_to_words 9w

    Mat kaho ki tum samajhte ho, agar tumne dhyan se suna bhi nahi!
    ©ink_to_words